Additional Courses

Zajęcia sztuki plastycznej

Nasza nauczycielka sztuki jest odkrywcą talentów, eliminatorem stresu i pobudzającą nastrój na co dzień! Ona nauczy Cię widzieć piękno we wszystkim, a co najważniejsze nauczy ożywiać to co piękne … na papierze, wodzie, ścianach, ubraniach i wiele innych przedmiotach. Zaczynamy od najmłodszych (4 lata) i do 100 😊

Уроки творческого мастерства

Человек – талант, мастер своего дела, человек, который не перестает развиваться и узнавать, и пробовать что-то новое!
Человек, который научит Вас видеть прекрасное во всем, а главное – воплощать это прекрасное в жизнь… ну или на бумаге для начала😊
Аня – преподаватель искусства, открыватель талантов, устранитель стрессов и настроениеподниматель!
Занятия для целой семьи! Участвовать могут все: если Вам от 4 до 100, тогда встречаемся на наших занятиях творческого мастерства!

Art classes

Our art teacher is a talent discoverer, stress eliminating and the mood boosting person! She will teach you to see beauty in everything, and what’s the most important will teach you to revive the beautiful … on paper, water, walls, clothes and many other things. We start from the youngest (4 years) and never stop 😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *