Additional Courses

Robotyka

Robotyka jest jedną z najmłodszych nauk, która łączy w sobie elementy mechaniki, automatyki, elektroniki oraz informatyki. Chcesz rozwiać zdolności swojego dziecka w kierunku technologii? A może chcesz, żeby ćwiczył (a) umiejętności motoryczne? Albo spędzał (a) czas z rówieśnikami przy dobrej zabawie? Wtedy robotyka jest dla Twojej pociechy (dzieci w wieku od 6 do 12 lat).

Роботехника

Робототехника – одна из самых молодых наук, которая сочетает в себе элементы механики, автоматики, электроники и компьютерных наук. Вы хотите развить технические навыки Вашего ребенка? Или, может быть, хотите, чтобы он практиковал мелкую моторику? А как насчет провести время с ровесниками совмещая приятное с полезным? Тогда робототехника для Вашего ребенка!  (дети от 6 до 12 лет).

Robotics

Robotics is one of the youngest sciences that combines elements of mechanics, automation, electronics and computer science. Do you want to develop your child’s technical skills? Or maybe you want your child to practice motor skills? And how about spending time with your child’s peers, combining pleasure with usefulness? Then robotics is for your child!  (children from 6 to 12 years old are very welcomed).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *