Additional Courses

Zajęcia sztuki plastycznej

Nasza nauczycielka sztuki jest odkrywcą talentów, eliminatorem stresu i pobudzającą nastrój na co dzień! Ona nauczy Cię widzieć piękno we wszystkim, a co najważniejsze nauczy ożywiać to co piękne … na papierze, wodzie, ścianach, ubraniach i wiele innych przedmiotach. Zaczynamy od najmłodszych (4 lata) i do 100 😊

Уроки творческого мастерства

Человек – талант, мастер своего дела, человек, который не перестает развиваться и узнавать, и пробовать что-то новое!
Человек, который научит Вас видеть прекрасное во всем, а главное – воплощать это прекрасное в жизнь… ну или на бумаге для начала😊
Аня – преподаватель искусства, открыватель талантов, устранитель стрессов и настроениеподниматель!
Занятия для целой семьи! Участвовать могут все: если Вам от 4 до 100, тогда встречаемся на наших занятиях творческого мастерства!

Art classes

Our art teacher is a talent discoverer, stress eliminating and the mood boosting person! She will teach you to see beauty in everything, and what’s the most important will teach you to revive the beautiful … on paper, water, walls, clothes and many other things. We start from the youngest (4 years) and never stop 😊

Additional Courses

Robotyka

Robotyka jest jedną z najmłodszych nauk, która łączy w sobie elementy mechaniki, automatyki, elektroniki oraz informatyki. Chcesz rozwiać zdolności swojego dziecka w kierunku technologii? A może chcesz, żeby ćwiczył (a) umiejętności motoryczne? Albo spędzał (a) czas z rówieśnikami przy dobrej zabawie? Wtedy robotyka jest dla Twojej pociechy (dzieci w wieku od 6 do 12 lat).

Роботехника

Робототехника – одна из самых молодых наук, которая сочетает в себе элементы механики, автоматики, электроники и компьютерных наук. Вы хотите развить технические навыки Вашего ребенка? Или, может быть, хотите, чтобы он практиковал мелкую моторику? А как насчет провести время с ровесниками совмещая приятное с полезным? Тогда робототехника для Вашего ребенка!  (дети от 6 до 12 лет).

Robotics

Robotics is one of the youngest sciences that combines elements of mechanics, automation, electronics and computer science. Do you want to develop your child’s technical skills? Or maybe you want your child to practice motor skills? And how about spending time with your child’s peers, combining pleasure with usefulness? Then robotics is for your child!  (children from 6 to 12 years old are very welcomed).